Визначення ефективності роботи щітки комунальної машини

Підвищення ефективності і одночасно - ресурсу щіток пов'язано з необхідністю аналізу робочого процесу з метою розробки рекомендацій щодо конструкції робочих органів, параметрів і характеристик робочих процесів, вибору і обгрунтування матеріалів і технології виготовлення щіток і самого щіткового ворсу.

Вы можете выбрать и купить запчасти JOHNSTON для коммунально-уборочных машин по самой выгодной и доступной цене, без накруток.

Для визначення ефективності роботи щітки комунальної машини визначимо дві функції. Перша з них виражає здатність щітки до подмета-

нію і чисельно дорівнює сумарній роботі по переміщенню забруднення А%. Друга, певна в роботі [1], інтегральна

характеристика I =% • Л2, м2 висловлює роботу контактної взаємодії і в кінцевому підсумку визначає інтенсивність силового взаємодії щіткового ворсу з дорожнім покриттям, яка і визначає знос і ресурс щітки (тут ^ - параметр, що враховує частость ворсу). Різниця у функціях і I полягає в тому, що перша з них враховує прослизання волосіні щодо забруднення поверхні, що прибирається, в разі якщо міцність забруднення (наприклад, снігу) або міцність зчеплення забруднення (тертя спокою) великі щодо діючої дотичній сили.

Зміна інтегральної характеристики I, було досліджено в роботі [1]. Встановлено, що її значення зростає зі збільшенням частоти її обертання п, швидкості транспортного засобу г? Авт і ширини контакту щітки з прибирається поверхнею Нк, причому ця залежність нелінійна, так що інтенсивність збільшення зростає зі збільшенням будь-якого з перерахованих параметрів.

Приблизно також пропорційно зростанню інтегральної характеристики I збільшується інтенсивність зношування волосіні щіткового ворсу і обернено пропорційно зростанню інтегральної характеристики I падає ресурс щітки.

Така зміна ресурсу щітки пояснюється в роботі [4] зміною параметрів контактної взаємодії, таких як:

-час контактної взаємодії (зростає при збільшенні ширини контакту; зменшується при збільшенні частоти обертання);

-шлях ковзання (зростає з повели-

чением ширини контакту і швидкості транспортного засобу);

-швидкість ковзання (зростає зі збільшенням частоти обертання і швидкості транспортного засобу).

При зміні перерахованих параметрів змінюються контактні сили, площі контакту, температура волосіні щіткового ворсу в зоні контакту, механічні властивості і зносостійкість матеріалу волосіні щіткового ворсу [5], що в кінцевому підсумку і призводить до зміни інтенсивності зношування, разом з тим - ресурсу щітки.

Найбільш керованим фактором в робочих умовах є Нк, величина якої регулюється на початку підмітальні процесу. Як випливає з розрахунків (рис. 2 - 3) саме необґрунтоване збільшення цього параметра може привести в інтенсивному зношування і падіння ресурсу щітки.

В процесі зношування щіткового ворсу змінюється його довжина, зменшується діаметр щітки і при інших рівних умовах (при постійній ширині контакту), зростають контактні сили взаємодії. Це також призводить до зростання інтегральної характеристики щітки I. При цьому в значній мірі зростає теплове навантаження в контактній зоні, що призводить також до зростання інтенсивності зношування волосіні і зменшення залишкового ресурсу щітки.

Для визначення підмітальних властивостей щітки розглянемо схему взаємодії ворсу, що знаходиться в контакті з дорожнім покриттям (рис. 1). Взаємодія починається в точці дотику «1» (рис. 1 а) і далі при обертанні щітки відбувається вигин волосіні щіткового ворсу (див. Точку «/»). Початкове значення кута «атаки» (31 в точці «1» визначається величиною притиснення щітки до дорожнього

Похожие страницы