Проблема забруднення

Показана можливість використання відходу від переробки льону - лляної багаття - в якості сорбенту нафти і нафтопродуктів. Встановлено, що лляна багаття володіє високою сорбційною ємністю по відношенню до нафтопродуктів.

Вы можете выбрать и купить сорбент ЛАРН для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов по самой выгодной и низкой цене.

Ключові слова: відходи переробки льону, сорбенти, нафтопродукти, нефтеемкостью.

Проблема забруднення водних ресурсів в даний час актуальна у зв'язку з безперервними-щимся зростанням антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Велика частка забруднюючих речовин припадає на нафтопродукти [1]. Аварії на діючому нафтопроводі, автомобільному, залізничному, водному транспорті, а також на заводах супроводжуються втратами токсичних речовин і попаданням їх у ґрунт, на поверхню водойм, а також в протяжні підземні об'єкти (вироблення вугільних шахт, тунелі, лінії метрополітенів). Ці аварії (протоки) можуть носити як регіональний, так і локальний характер [1]. Розливу нафти і продуктів нафтохімії мають місце на всіх стадіях спілкування з ними: при видобутку, транспортування, переробки, виробництві, зберіганні, наливанні і використанні. Особливо актуальна ця проблема в Російській Федерації та суміжних державах у зв'язку зі зношеністю трубопровідного та промислового обладнання, а також недотриманням технологічної дисципліни на територіях промислових підприємствах. У місцях проходження технологічних естакад, трубопроводів мають місце значні розливу нафтопродуктів. Часто відбувається розлив нафти на поверхні водної акваторії. Це пов'язано з аварійним станом судів, які займаються перевезенням нафти і продуктів її переробки [2, 3].

Найбільш ефективним засобом очищення поверхневих вод від нафтопродуктів є сорбційна очистка.

Однак стримуючим фактором використання сорбентів для ліквідації розливом нафтопродуктів є їх відносна дорожнеча. У зв'язку з цим, особливо в даний час, актуальним стає завдання пошуку ефективних і дешевих сорбентів нафти і продуктів її переробки. Особливий інтерес в цьому плані представляють відходи промислового і сільськогосподарського виробництва.

У зв'язку з вищевикладеним в якості сорбенту нафтопродуктів досліджувалася лляна багаття, яка утворюється в якості відходу виробництва при тіпаний і чесання льону. Речовина льону, як і будь-якого іншого рослинного матеріалу, складається з двох основних компонентів - органічного та неорганічного. Органічні компоненти льону представлені целюлозою, яка становить близько 70%, і її супутниками (геміцелюлози, пектинові речовини, лігнін, азотисті і воскоподібні речовини).

Похожие страницы